Disclaimer

TherapieVergoed.nl is een initiatief van Gezondheids- en Ontwikkelingsbureau Leiden gevestigd in Valkenburg aan de voorschoterweg.

K.v.k. 69779996
Btw. NL002102525B11

TherapieVergoed.nl heeft een maatschappelijke doelstelling. Het is een platform om openheid en transparantie welke zorgbehandelaren (specialisten) vergoed worden vanuit de zorgverzekeraar. TherapieVergoed.nl is geenszins aansprakelijk te houden. Afhankelijk van de client zijn aanvullende module is vergoeding een mogelijkheid. Het is eigen verantwoordelijkheid om goed door te vragen naar de vergoedings-mogelijkheden en dit goed met de behandelaar van keuze door te spreken.

Gezondheids- en Ontwikkelingsbureau Leiden is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor plagiaat of schending van copyright op de profielen van de zorgbehandelaar. De volledige inhoud van de aangeboden profielen van de zorgbehandelaars is vormgegeven door de zorgbehandelaar wiens naam daarboven staat. Verantwoordelijkheid van voor het gebruiksrecht van de aangeboden teksten en foto’s en al het overige ligt volledig bij de zorgbehandelaar.

TherapieVergoed.nl inclusief al zijn inhoud is beschermd door auteursrecht en databank-recht.