Vergoedingen

Wanneer wordt therapie wel of juist niet vergoed?

Op deze pagina lees je precies welke therapie er wordt vergoed en welke niet. Ook leggen we uit hoeveel de vergoeding bedraagt en of je eigen risico bijvoorbeeld wordt aangesproken. Zo weet je precies waar je aan toe bent.

Welke therapie komt er in aanmerking voor vergoeding

Psychische zorg wordt binnen Nederland vanuit de zorgverzekering vergoed. Er zijn echter bepaalde eisen waaraan de therapie moet voldoen om voor vergoeding in aanmerking te komen. Het type therapie, de therapeut en de manier waarop je de therapeut hebt gevonden, kan allemaal invloed hebben op de vergoeding.

Daarnaast zijn er nog persoonlijke omstandigheden, zoals je type verzekering en de zorg die je al eerder hebt ontvangen. Ook deze factoren kunnen van invloed zijn op het wel/niet vergoed worden van therapie. Wij leggen je precies uit, wat er voor jou van toepassing is. Helemaal onderaan de pagina vind je een handig stappenplan dat je helpt om een goede afweging te maken.

Achtergrond van vergoedingen

Veel zorgverzekeraars vergoeden therapie (gedeeltelijk) vanuit de aanvullende zorgverzekering. Deze therapievormen vallen onder de complementaire (alternatieve) geneeswijzen. Elke zorgbehandelaar heeft zijn eigen omschrijving en een bijhorende code. Een psycholoog of therapeut is aangesloten bij verschillende beroepsverenigingen. Dit betekent dat er aan bepaalde eisen is voldaan, anders hadden ze geen lid kunnen zijn.

Hiermee waarborgt de beroepsvereniging de kwaliteit van de therapeut. Hiernaast moet elke psycholoog en therapeut voldoen aan een gedragscode en aangesloten zijn bij een klachtencommissie. Op het profiel van de psycholoog c.q. therapeut is deze informatie terug te vinden. Doordat de psychologen en therapeuten aan deze eisen voldoen, worden ze vergoed door allerlei zorgverzekeringen.

Stap 1 is dus het controleren van de beroepsvereniging van de therapeut.

therapievergoed

Basis vergoeding vanuit de GGZ

Via de basis GGZ (Geestelijke GezondheidsZorg) wordt de therapie voor relatief milde psychische klachten vergoed. Dit gebeurt vanuit de basis zorgverzekering. Een aanvullende zorgverzekering is niet nodig. Je kunt niet zelf naar één van deze therapeuten stappen, er is namelijk een verwijzing van de huisarts nodig.

Alle therapeuten die binnen de basis GGZ vallen, zijn aangesloten bij Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP). Wanneer deze therapeut een contract heeft met jouw zorgverzekeraar, dan krijg je 100% vergoed. Er is geen sprake van een eigen bijdrage. Er wordt dan wel eerst gebruik gemaakt van jouw eigen risico.

Het grote nadeel van deze therapeuten is dat ze vaak lange wachtlijsten hebben en dat er soms relatief onervaren therapeuten bij aangesloten zijn. Om die reden zijn er vanuit de zorgverzekeraars ook aanvullende vergoedingen voor andere therapeuten.

Vergoedingen buiten de GGZ

Ook buiten de GGZ wordt een deel van de therapeuten vergoed. Dit gebeurt dan vaak via aanvullende verzekeringen. In dit geval moet de therapeut zijn aangesloten bij een erkende beroepsvereniging. Wanneer je naar deze therapeut gaat, dan is het afhankelijk van jouw polis en zorgverzekeraar wat je vergoed krijgt.

In veel gevallen krijg je ook hierbij een vergoeding. Deze kan bestaan uit een vast bedrag per behandeling met een bepaald maximum per jaar. Op voorlichtings- en vergelijkingswebsite Zorgwijzer vind je meer informatie over de vergoeding van psychosociale therapie en de vergoeding van counselling. Om volledige zekerheid te hebben over (gedeeltelijke) vergoeding, is het verstandig om contact op te nemen met jouw zorgverzekeraar.

Stappenplan om jouw vergoeding te bepalen

Stap 1:

Bij welke beroepsvereniging(en) is de therapeut aangesloten

Wanneer je een fijne therapeut hebt gevonden, dan is het van belang waar deze bij aangesloten is.

Is de therapeut vermeld in het NVP register, dan wordt deze vanuit de basisverzekering vergoed. In dat geval is het wel van belang dat je via de huisarts wordt verwezen.

Houd in dit geval ook rekening met een flinke wachttijd en met het eigen risico dat van toepassing is.

Stap 2:

Controleer je polis en/of bel je zorgverzekeraar

Wanneer jouw therapeut niet binnen de basis GGZ werkt, dan kun je op jouw polis vinden wat er wel of niet wordt vergoed. Je wilt hiervoor weten bij welke beroepsvereniging de therapeut is aangesloten.

Let hierbij goed op!

Wanneer de therapie wordt vergoed, dan wil dit niet zeggen dat deze voor 100% wordt vergoed. Het is mogelijk dat je een deel van de kosten vergoed zijn. Soms is hierbij het eigen risico wel van toepassing, soms ook niet. Dit is afhankelijk van je polis.

Controleer dus specifiek wat de vergoeding is voor deze therapievorm of therapeut.